Kian maahantuoja tekee läheistä yhteistyötä autoalan oppilaitosten kanssa

Yksi nykyaikaisen hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareista on toimiva koulutusjärjestelmä. Kian maahantuojana toimiva Astara Finland on mukana tukemassa autoalan koulutusta oppilaitosyhteistyön kautta.

Ajoneuvoalan perustutkinnon opetussuunnitelmaa uudistettiin vuonna 2022. Koulutus on nykypäivänä paljon muutakin kuin pelkkää öljynvaihdon opettelua. Autojen kehitys heijastuu myös opiskeluun ja opeteltaviin asioihin, mikä luo tietyt vaatimukset myös oppilaitosten koulutuskalustolle.

Kia-henkilöautojen maahantuojana Suomessa toimiva Astara Auto Finland Oy haluaa olla vahvasti mukana tukemassa autoalan koulutusta jälleenmyyjä- ja oppilaitosyhteistyön kautta. Näistä oppilaitoksista tulevat myös Astaran verkostoon kuuluvien Kia-jälleenmyyjien tulevaisuuden työntekijät, joten koulutukseen panostaminen on myös konkreettinen panostus autoalan tulevaisuuteen.

Astara Finland on luovuttanut kuusi henkilöautoa eri oppilaitoksille

Autoalan koulutusta tukeakseen Astara Auto Finland Oy on luovuttanut yhteensä kuusi huollon sijaisautokäytössä ollut Kia-henkilöautoa eri puolille Suomea oppilaitoksille. Vuosimallin 2017 suoraan liikennekäytöstä luovutetut autot edustavat monille oppilaitoksille opetuskaluston tuoreempaa päätä. Keskimäärin autot ovat opetuskäytössä noin kymmenen vuotta, minkä aikana autoja hyödynnetään sekä perustutkintovaiheen harjoittelussa että erikoistutkinto-opiskelijoiden haastavissa koulutustehtävissä.

Opetuskäytön jälkeen oppilaitokset ovat velvollisia huolehtimaan autojen oikeaoppisesta kierrättämisestä. Suomen Autokierrätyksen kautta autoista saatavat materiaalit saadaan tehokkaasti uusiokäyttöön.

Tulevaisuuden tekijät

Oppilaitosyhteistyöllä on tärkeä rooli myös opiskelijoiden kiinnostuksen herättämisessä. Tärkeä osa nykypäivän opintoja ovat työharjoittelujaksot, joissa Astaran verkostoon kuuluvat jälleenmyyjät saavat ensimmäiset kontaktit tulevaisuuden tekijöihin. Parhaimmillaan harjoittelujaksot etenevät oppisopimuskoulutukseen, jolloin opiskelijat pääsevät nopeasti kiinni oikeaan työelämään ja valmistumisen jälkeen voi olla valmis työpaikka odottamassa.

Opetuskäyttöön luovutetut Kia-autot toimitettiin seuraaville oppilaitoksille:

Stadin AO, Helsinki 
Turun ammatti-instituutti TAI, Turku 
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampere 
Koulutuskuntayhtymä Sedu, Seinäjoki 
Koulutuskuntayhtymä OSAO, Oulu 
Kainuun ammattiopisto KAO, Vantaa