Kia Ceedille vertailuvoitto!

Täysin uusi Kia Ceed saavutti ensimmäisen sijan Auto Bild Suomen (13/2018) viisiovisten perheautojen vertailussa. C-segmentin ykköstila heltisi Ceedille 524 pisteellä. Muut sijat menivät järjestyksessä: Volkswagen Golf (516), Opel Astra (505), Honda Civic (490) ja Renault Megane (481).

”Uusi numero ykkönen – ajatuksella tehty auto”, todetaan Auto Bild Suomen yhteenvedossa.

Ceed oli vertailun ykkönen usealla osa-alueella. Auto saavutti ensimmäisen sijan niin moottorin ja voimansiirron, mukavuuden kuin ajodynamiikankin osalta. Myös auton ekoindeksi oli vertailun paras. Ekoindeksin arviointikriteereinä käytetään pakokaasujen puhdistusta, testikulutusta, liikennekuormitusta, ja ilmastointitekniikkaa.

Luokkansa kestosuosikki Suomessa

Kol­man­nen su­ku­pol­ven Kia Ceed esi­teltiin Suo­mes­sa syys­kuun alus­sa. Ceed on ol­lut yksi luok­kan­sa kes­to­suo­sik­ke­ja Suo­mes­sa. Mal­lia on myy­ty meillä yh­teensä yli 27 000 kap­pa­let­ta. Ceed on naut­ti­nut suur­ta suo­sio­ta myös muu­al­la Eu­roo­pas­sa. Mallia on valmistettu ensimmäisestä sukupolvestaan vuodesta 2006 lähtien jo 1,28 miljoonaa kappaletta.

Uu­den Cee­din muo­toi­lus­sa on vai­kut­tei­ta ur­hei­lul­li­ses­ta Stin­ger-mal­lis­ta. Uusi Ceed on muo­toil­tu Kian Eu­roo­pan muo­toi­lu­kes­kuk­ses­sa Frank­fur­tis­sa. Cee­din muo­toi­lus­ta ovat vas­tan­neet Kian mai­neik­kaat muo­toi­li­jat Peter Schreyer ja Gregory Guillaume, jot­ka ovat muo­toil­leet myös lip­pu­lai­va­mal­li Stin­ge­rin.

Uusi Ceed on monikäyttöisempi kuin koskaan aiemmin. Kia Ceed Sportswa­go­nin ta­va­ra­ti­la on peräti 625 lit­raa. Se on enemmän kuin mo­nel­la suu­rem­mal­la D-seg­men­tin au­tol­la. Far­ma­rin ta­va­ra­ti­la on 97 lit­raa suu­rem­pi kuin ny­ky­mal­lil­la.

Uudet moottorit – tulossa myös kevythybridinä!

Uusi Ceed on saa­ta­va­na kah­del­la täysin uu­del­la moot­to­ril­la: 1.4 T-GDi -ben­sii­ni­tur­bo­moot­to­ril­la (140 hv) ja ”U3” 1.6 CRDI -die­sel­moot­to­ril­la (115 & 136 hv). Lisäksi Kia esit­te­lee 48 V sähkömoot­to­ril­la va­rus­te­tun ke­vyen hy­bri­dijärjes­telmän uu­des­sa Cee­dissä vuon­na 2019.

Ceed kätkee sisällensä uutta turvallisuusteknologiaa. Kyseessä on ensimmäinen Kia, joka on saa­ta­va­na au­to­no­mi­sen ajon ta­son kak­si mu­kau­tu­val­la kais­tal­la­pi­toa­vus­ti­mel­la. Järjes­telmä seu­raa tie­mer­kintöjä ja pitää au­ton kais­tal­laan, kiih­dyttää, jar­rut­taa ja oh­jaa edessä ole­vaan lii­ken­tee­seen mu­kau­tu­vas­ti. Kais­tal­la­pi­toa­vus­tin käyttää sen­so­rei­ta pitämään tur­val­li­sen väli­mat­kan edessä aja­vaan lii­ken­tee­seen ja on toi­min­nas­sa 0–130 km/​h no­peuk­sis­sa.

Uusi Kia Ceed on va­rus­tet­tu kaik­kien uusien Kia-au­to­jen ta­voin ai­nut­laa­tui­sel­la 7 vuo­den tai 150 000 km ta­kuul­la.

Tutustu uuteen Kia Ceediin tästä.

Tilaa MyKia-uutiskirje täältä ja voita liput kahdelle Auto 2018 -tapahtumaan!