Uuden Kia Ceedin menestys Euroopassa jatkuu. Ceed pokkasi maaliskuun alussa Geneven autonäyttelyn yhteydessä kolmannen sijan Car of the Year 2019 -äänes­tyk­sessä.

Va­lin­ta oli erittäin tiuk­ka, sillä voit­ta­ja Ja­guar i-Pace keräsi 250 pis­tettä Cee­din ääni­saa­liin yltäessä 247 pis­tee­seen. Kak­ko­sek­si äänes­tyk­sessä si­joit­tui Al­pi­ne A110.

”Kol­man­nek­si tul­lut Kia Ceed nousi oi­keu­te­tus­ti ”nor­mi­au­to­jen” ykkösek­si. Kärki­kol­mi­kon au­tot ovat to­del­la eri­lai­sia, mut­ta jo­kai­nen on omas­sa sar­jas­saan huip­pu­tuo­te, Suo­mea äänes­tyk­sessä edus­ta­nut Tek­nii­kan Maa­il­man tuot­ta­ja Velimatti Honkanen pe­rus­te­li va­lin­to­jaan tie­dot­tees­sa.

Vahva myös talvivertailussa

Ceed on ollut vahvoilla myös vertailussa. Tekniikan Maailman tal­vi­ver­tai­lus­sa Ceed saavutti (4/​​2019) 2. si­jan yh­dessä Ford Focuk­sen kans­sa. Tal­vi­au­to 2019 -tit­te­lin voit­ti Vol­vo V60.

”Kia Ceed on pe­rin on­nis­tu­nut auto, jol­la pärjää hie­nos­ti niin kesä- kuin tal­vio­lo­suh­teis­sa. Se on ta­sa­pis­tei­siin pääty­nyttä Ford Focus­ta mu­ka­vam­pi ja rau­hal­li­sem­pi maan­tie­a­jos­sa ja häviää sil­le hal­lit­ta­vuus­ko­keis­sa­kin vain hie­man”, TM kir­joit­ti lop­pu­yh­teen­ve­dos­saan.

Ceed-mallisto on laajentunut keväällä Suomessa urheilullisilla GT-Line-malleilla, joihin voit tutusta tästä.

Vuoden Auto Euroopassa -äänestyksen tulokset:

1. Jaguar I-Pace 250 p.
2. Alpine A110 250 p.
3. Kia Ceed 247 p.
4. Ford Focus 235 p.
5. Citroën C5 Aircross 210 p.
6. Peugeot 508 192 p.
7. Mercedes-Benz A-sarja 116 p.

Tilaa MyKia-uutiskirje tästä ja voita Kia ProCeed GT-Line viikoksi käyttöösi!