Luonnon inspiroimaa vastuullisuutta

Kian nykyisessä suunnittelufilosofiassa haetaan paljon inspiraatiota luonnosta. Tämän vuoksi on loogista myös kiinnittää huomiota luonnon hyvinvointiin omassa toiminnassa.

Luonto on aina ollut valtava voimavara ihmiskunnalle. Se on tarjonnut inspiraatiota ja resursseja vuosituhansien ajan. Luonto on mahdollistanut yhteiskunnan kehittämisen nykyiseen muotoonsa, mutta samalla ihminen on omalla toiminnallaan vahingoittanut tätä ainutlaatuista inspiraation lähdettä. Nyt on korkea aika toimia yhdessä, jotta myös tulevat sukupolvet voivat nauttia monipuolisesti ympäristöstä, kuten me olemme saaneet nauttia.

Kia tekee yhteistyötä vastuullisista materiaaleista surffilautoja valmistavan Polyolan kanssa.

Ihminen on halunnut aina liikkua, eikä tämän tarpeen hiipuminen ole näköpiirissä. Kia haluaa tulevaisuudessakin tarjota ihmisille monipuolisia ratkaisuja liikkumiseen, mutta nykyistä paremmin ympäristö ja kestävä kehitys huomioiden. Isossa kuvassa Kia on strategiassaan sitoutunut olemaan globaalisti hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä, mutta esimerkiksi Euroopassa autojen tuotannossa käytettävä energia on uusiutuvaa vuoteen 2030 mennessä. Euroopassa myytävä mallivalikoima tulee koostumaan pelkästään täyssähköautoista vuoteen 2035 mennessä. Tahti kiihtyy merkittävästi jo lähivuosina, sillä 2027 Kian mallistoon kuuluu globaalisti 15 täysin sähköistä mallia.

Puheista käytäntöön

Isot tavoitteet vaativat myös konkreettisia toimia. Ympäristön rasituksen kannalta kierrätyksen tehostaminen sekä kierrätettyjen materiaalin uusiokäyttö tarjoaa paljon mahdollisuuksia. Yksi säännöllisesti esille nouseva aihealue on sähköautojen akut. Aiheeseen liittyen Kia aloitti vuonna 2022 yhteistyön Saksassa encore | DB -nimisen yrityksen kanssa. Tässä yhteistyössä Kian autoista poistetut akut puretaan kennotasolle ja toimivat kennot saavat uuden käyttötarkoituksen uusiutuvan energian välivarastona. Liian huonokuntoiset, tai vaurioituneet kennot etenevät kierrätykseen, josta ne päätyvät uusien akkujen raaka-aineeksi. Molemmat ratkaisut vähentävät merkittävästi neitseellisten raaka-aineiden tarvetta.

Ajoneuvokäytöstä poistettuja akkuja hyödynnetään energiavarastoissa.

Kia tekee myös yhteistyötä voittoa tavoittelemattoman The Ocean Cleanup -organisaation kanssa. Muovit aiheuttavat tällä hetkellä yhden suurimmista uhista merille ja niissä eläville lajeille, ja The Ocean Cleanup tekee tärkeää työtä merien paremman tulevaisuuden puolesta. Organisaatio kehittää skaalattavia tekniikoita, joilla pyritään estämään maailman isoilta jokialueilta muovien kulkeutumista meriin. Lisäksi organisaatio kehittää laitteistoja muovin keräämiseen meristä. Tänä kesänä he raportoivat ennätyksellisestä 55 tonnin muovisaaliista, joka päätyy nyt kierrätykseen.

Kian tuotekehityksessä vastuullisuus on korostunut jo vuosien ajan, minkä ansiosta jo tämän päivän mallistossa nähdään monia vastuullisia materiaaliratkaisuja. Kia on korvannut esimerkiksi istuinten verhoilussa yleisesti käytetyn eläinperäisen nahan ensimmäisen kerran vuonna 2021 EV6:ssa biopohjaisella vegaanisella nahalla. EV9:n myötä ohjaamoon saadaan huomattava määrä lisää kierrätettyjä materiaaleja. Esimerkiksi lattiapinnassa on hyödynnetty meristä kerättyjä ja kierrätettyjä kalastusverkkoja, kojelaudoissa ja pilarien verhoilussa on sokeriruo’osta jalostettua biomuovia, saumojen tikkauksessa käytetty lanka on valmistettu kierrätetyistä muovipulloista, ja sisätilojen maalatut pinnat ovat vapaita vaarallisista BTX-yhdisteistä.